Telefon

+420 605 951 898

E-mail

bachovy-kvety@seznam.cz

Jak mi mohou Bachovy květové esence pomoci?

Bachovy esence Vám pomohou s negativními emocemi, které Vám znepříjemňují a znesnadňují život. Díky nim se s těmito emocemi lépe vypořádáte.

Esence Vám také pomohou porozumět Vaší osobnosti. Díky nim můžete lépe pochopit Vaše potřeby a přání. Podpoří Vás v osobním rozvoji, snadněji můžete objevit své dary a naplno využít svůj potenciál. 

Bachovy květové esence nezmění to, kým jste. Pomohou Vám však Vaši přirozenost udržovat v pozitivním stavu, to znamená v tom harmonickém, prospěšném.

Jak probíhá konzultace?

Pracuji metodou rozhovoru, osobně nebo online. Záleží pouze na Vás, kterou variantu zvolíte. Vše, co při konzultaci zazní, je důvěrné.

Při konzultaci se potkáte se svou duší a společně nahlédneme na témata, která Vás trápí.

Postupně se dostaneme k jednotlivým vrstvám emocí, které s Vaší situací souvisí a rozkryjeme jádro daného problému. Poté Vám předložím návrh esencí, který spolu prodiskutujeme.

Konzultace trvá cca 1 hodinu.

Následně Vám lahvičku s vybranými esencemi namíchám.

Bachovy esence se primárně zaměřují na emocionální stav. V průběhu konzultace však uplatňuji své mnohaleté zkušenosti s celostním přístupem ke zdraví a pokud cítím, že je u klienta třeba podpořit i fyzickou stránku, doporučuji i jiné doplňky stravy.

Proč vybírat esence na míru?

Každý z nás je originál, každý má svůj příběh a zaslouží si individuální přístup. Stejně tak, jak se lišíme vzhledem, je i naše vnímání a cítění jiné než u ostatních lidí. Jedině esence vybrané na míru jsou zárukou, že Bachovy esence Vás na cestě životem podpoří přesně tak, jak potřebujete.

„Je známo, že stejná nemoc může mít odlišné projevy na různých lidech; jsou to právě projevy, které je třeba léčit, protože ty vedou ke skutečné příčině.“

Edward Bach

Jak se esence užívají?

Denní dávka je 4x denně 4 kapky. Není potřeba dodržovat přesné časové intervaly mezi jednotlivými dávkami. Minimální odstup by však měl být ½ hodiny. Esence se užívají bez ohledu na konzumaci jídla či pití.

Bachovy květové esence nemají žádné kontraindikace. Jejich působení není založeno na principech fytoterapie. Mají mnohem blíže k homeopatii, ale není to totožná metoda. Nemusíte se tedy obávat předávkování. Jsou vyrobené z netoxických rostlin.

Mají Bachovky nějaké kontraindikace?

Bachovy květové esence nemají žádné kontraidikace. Nejsou návykové a nemají vedlejší účinky. Mohou je užívat i děti, těhotné ženy či těžce nemocní lidé. Dají se také bez obav kombinovat s jinými druhy terapií (fytoterapie, akupunktura, kraniosakrální terapie, psychoterapie atd.)

Na pozoru se musí mít lidé, kteří se léčí z alkoholismu, jelikož Bachovy esence obsahují alkohol. Neznamená to však, že esence nemůžou používat. Vždy je však nutné se poradit s praktikem Bachových esencí.

Můžu Bachovkami nahradit antidepresiva či jiné léky?

Ne, Bachovy esence nikdy nenahrazují léky. Je však možné esence užívat společně s léky, jelikož esence neovlivňují jejich účinek. Pokud cítíte, že chcete léky vysadit, poraďte se se svým lékařem.

Můžu Bachovky užívat, i když tomu nevěřím?

Nemusíte věřit, že Bachovy esence fungují, aby vám pomohly. Duležité je, že chcete něco ve svém životě změnit, a že vás esence zaujaly. Bachovy esence fungují i zvířatům a ta nepřemýšlí, zda tomu věří a nebo ne.

Vyřeší esence mé problémy a jak dlouho jim to bude trvat?

Esence za Vás nic nevyřeší, ale podpoří Vás v tom, abyste se stali tvůrcem svého života, našli svou vnitřní sílu a podnikli takové kroky, které Vám pomohou dané problémy vyřešit. Každý z nás jsme jiný a u každého se pozitivní změny v životě projeví v různém časovém rozmezí od zahájení užívání Bachových esencí. Zpravidla však přichází posun už po první lahvičce. Je nutné připomenout, že problém, který se rozhodnete řešit pomocí esencí, většinou nevznikl ze dne na den, a stejně tak ani Bachovy květové esence nedokážou zázraky přes noc.

Existuje konkrétní esence, která vyřeší můj zdravotní problém?

Esence se nevybírají dle diagnózy, ale vždy se vybírají podle aktuálních pocitů. Každý z nás se při stejné nemoci může cítit různě. Proto se vhodná esence, která může podpořit při léčbě konkrétní nemoci, u různých lidí liší. Například jeden člověk se žaludečními vředy může pociťovat permanentní strach. Jiný se stejným problémem může cítit vztek či netrpělivost. Fyzický projev nemoci je důsledek působení emocí v našem těle. Je to zhmotnění nerovnováhy, kterou v sobě máme. Když dokážeme zharmonizovat naše emoce, fyzický projev této disbalance se zmírní či zmizí úplně. Bachovy květové esence však nejsou léky a nenahrazují lékařskou péči. Pokud je Váš zdravotní stav vážný, vždy je dobré vyhledat lékařskou pomoc a Bachovy esence užívat jako podpůrnou terapii.

Je možné podávat někomu esence bez jeho souhlasu?

Možné to je pouze v případě malých dětí či osob, které jsou nesvéprávné. Každý se musí rozhodnout sám vědomě, že chce ve svém životě něco změnit. Není možné k této změně člověka nutit, proto nelze vybrat esence pro někoho jiného bez jeho vědomí a účasti a podávat mu je tajně.

Jsou esence vhodné i pro zvířata?

Ano. Zvířata velmi dobře reagují na podávání esencí. Je však důležité si uvědomit, že esence nikdy nevyřeší otázku výchovy, ta je nenahraditelná. Mohou ale například zvíře podpořit v učení.