Telefon

+420 605 951 898

E-mail

bachovy-kvety@seznam.cz

Doktor Edward Bach

Edward Bach se narodil 24. 9. 1886 v Moseley v Anglii. Pocházel z rodiny továrníka. Odmalička miloval přírodu a byl velmi citlivý vůči bolesti a utrpení lidí i zvířat. Rozhodl se stát lékařem, aby mohl lidem pomáhat. Po dokončení studií se zaměřil na imunologii a bakteriologii. Byl jeden z prvních, kteří dali do souvislosti střevní mikrobiom s celkovým zdravím člověka.

V roce 1917 mu jeho první žena zemřela na záškrt a on sám se potýkal se závažným nádorovým onemocněním. Přestože prognózy byly velice špatné a lékaři mu dávali 3 měsíce života, uzdravil se. Na základě této zkušenosti si potvrdil, že psychika má velký vliv na zdraví člověka.

Byl si vědom, že klasická medicína při léčbě pacientů naprosto opomíjí psychiku, která byla podle něj klíčem k uzdravení, a proto se rozhodl začít hledat jiný směr medicíny. Chtěl objevit takový systém léčení, který nebude jen potlačovat symptomy, ale bude léčit jádro nemoci a zároveň nemoci předcházet. Počátkem roku 1919 získal místo bakteriologa v Royal London Homeopathic Hospital, kde se blíže seznámil s prací Samuela Hahnemanna, zakladatele homeopatie.

Homeopatie pro něj byla velkou inspirací. Podle Bacha totiž skutečné jádro nemoci nemělo hmotnou podobu a tento způsob léčby mu dával smysl. Avšak homeopatie je dost složitý obor a doktor Bach chtěl vyvinout takový systém léčení, který by mohli používat všichni, nejen lékaři. Pustil se do bádání a odpověď našel v přírodě. V roce 1928 objevil první tři rostliny, které působí na harmonizaci emocí a vyrobil z jejich květů esence. V následujících letech postupně objevoval další rostliny. Celkem jich objevil 38. V badatelské činnosti ho podporovala jeho asistentka Nora Weeks. Díky ní se v pozdějších letech dostaly Bachovy květové esence do povědomí na celém světě, a tak už více jak 90 let mohou pomáhat lidem.

Od roku 1934 doktor Bach pracoval a žil v Sotwellu v Mount Vernonu, ve kterém dnes sídlí Bachovo centrum. Své poznatky sepsal do knihy Dvanáct léčitelů a další léčivé esence. Začátkem roku 1936 považoval Bach svou práci za kompletní a dokončenou. Zemřel ve spánku 27. 11. 1936, devatenáct let poté, co mu lékaři sdělili, že má pouze pár měsíců života.

„Onemocnění je v podstatě důsledek konfliktu mezi duší a myslí, který nelze odstranit jinak, než duchovními silami.“

Edward Bach